مگه می‌شه منو نشناسی؟ :)

 همه‌ی آدما قبل از اومدن به زمین همدیگه رو می‌شناختن، کم کم یادت میاد!